top of page

İş birlikleri ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin.

Ekonomik Göstergeler ve Grafikler

 Ethos Ekonomi Durum Göstergesi, Ethos Ekonomi Öncü Göstergesi & Ethos Ekonomik Durgunluk Olasılığı

Analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

Bu göstergeler,  makroekonomik ve finansal göstergeleri içeren zengin bir veri seti kullanmak sureti ile Türkiye ekonomisindeki ekonomik ve finansal koşulları özetlemektedir.  Analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

Finansal istikrar, ekonomik büyüme için bir önkoşul olarak düşünülebilir.  Ekonomik ve finansal durum göstergeleri arasındaki etkileşimden yola çıkarak yakın zamanda Türkiye ekonomisi için durgunluk olasılıklarını hesaplanmaktadır. Analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

Bu grafikte Ethos Ekonomik Politika Belirsizliği Göstergesi 1 Ocak 2013-30 Eylül 2022 tarihleri arasında haftalık frekansta çizilmiştir. Türkiye'de meydana gelen önemli siyasi ve ekonomik olayların yarattığı belirsizlik arttıkça, göstergenin aldığı değerler artmaktadır.  Analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

Göstergeler

Ekonominin gidişatını hızlı bir şekilde anlamak, yaklaşan ekonomik durgunluklara ve belirsizliklere önceden hazırlıklı olmak ekonomik birimler ve karar vericiler için çok önemlidir. Büyük veritabanlarını kullanarak modern ekonometrik yöntemler yardımıyla oluşturduğumuz göstergeler, ekonominin durumu ve geleceğine ışık tutar.

Ethos Ekonomik Politika Belirsizliği Göstergesi

Analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

bottom of page