top of page

Araştırmalar

Yaptığımız analizlerde literatürde geliştirilmiş en modern teknikler kullanılmakta ve yeni metodolojiler takip edilmektedir. Elde edilen sonuçlar yorumlanırken ekonomi gündeminin akademik literatürle entegre edilmesine ve bilimsel gelişmelerle gündem yorumlarının harmanlanmasına özen gösterilmektedir.

Ekonomik Göstergeler ve Grafikler

 Ethos Ekonomi Durum Göstergesi, Ethos Ekonomi Öncü Göstergesi & Ethos Ekonomik Durgunluk Olasılığı

Analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

Bu endeksler,  makroekonomik ve finansal göstergeleri içeren zengin bir veri seti kullanmak sureti ile Türkiye ekonomisindeki ekonomik ve finansal koşulları özetlemektedir.

Finansal istikrar, ekonomik büyüme için bir önkoşul olarak düşünülebilir.  Ekonomik ve finansal durum endeksleri arasındaki etkileşimden yola çıkarak yakın zamanda Türkiye ekonomisi için durgunluk olasılıklarını hesaplanmaktadır.

Ethos Ekonomik Politika Belirsizliği Göstergesi

Analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

Bu grafikte Ethos Ekonomik Politika Belirsizliği Göstergesi 1 Ocak 2013-30 Eylül 2022 tarihleri arasında haftalık frekansta çizilmiştir. Türkiye'de meydana gelen önemli siyasi ve ekonomik olayların yarattığı belirsizlik arttıkça, göstergenin aldığı değerler artmaktadır.

Firma Kararlarını Etkileyen Faktörler

Bu analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2022.864207/full

Firma Düzeyinde Analizler

Bu analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir:

https://www.nber.org/papers/w28395

Bu çalışmada kullanılan anket verisine buradan erişilebilir.

Bu harita Covid-19 aşısının eşitsiz dağılımı sonucunda oluşabilecek ekonomik maliyetleri teorik bir çerçevede göstermektedir. Bu maliyetler pandeminin süregelmesi sebebi ile tedarik zincirlerinde oluşması beklenen aksamalar ve ihracat talebindeki azalmanın bir sonucu olarak modellenmiştir. Bu analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

New York Times Haberi

Aşı Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyeti

Bu analizin yapıldığı akademik çalışmaya buradan erişilebilir.

Yuvarlak diyagramın her dilimindeki yüzde ilgili faktörün firmaların kararlarındaki ağırlığını göstermektedir. Kaynak: Dünya Bankası-Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası-Avrupa Yatırım Bankası İşletme/Firma Anketi, Mayıs 2019

İş birlikleri ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin.

Büyüme, enflasyon, faiz oranı, getiri eğrisi, döviz kuru, cari açık gibi temel makroekonomik değişkenlerin yüksek frekansta tahmin edilip yorumlanması

Makroekonomik görünüm açısından kritik önem taşıyan bu göstergelerin isabetli tahmin edilmesi ekonomik görünüme dair daha sağlıklı kararlar alınmasına imkan tanımaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankalarının faiz kararlarının analiz edilmesi

Merkez bankacılığı konusundaki tecrübemiz; merkez bankaları tarafından alınan kararların izlenmesi, yorumlanması ve tahmin edilmesi konusunda güvenilir değerlendirmeler yapıp, bu kararların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini analiz etmemize imkan tanımaktadır.

Uluslararası tedarik zincirlerinde ve küresel ticaret ilişkilerinde oluşan aksamaların analiz edilip ekonomik maliyetlerin hesaplanması

Bu metodolojiyi uygulayarak pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi dışsal şokların ekonomik etkilerinin hesaplanması mümkündür.

Sektör ve firma dinamiklerinin analiz edilmesi

Uluslararası firma ve banka bilançolarını ihtiva eden ait veri tabanları (Orbis, Amadeus, Compustat ve Bankscope vb.) kullanarak edindiğimiz tecrübemizle firma ve banka düzeyindeki hareketlerin endüstri ve makroekonomi genelindeki etkilerinin incelenmesi

Makroekonomik gelişmelerin sektör ve firmalar üzerindeki etkileri

Faiz kararları, makroihtiyati politikalar, kur belirsizliğindeki artış gibi gelişmelerin firma davranışı ve bankacılık sistemi dinamikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Aşı eşitsizliğinin ekonomik maliyetini ölçen  çalışmamız Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Dr. Tedros tarafından bizzat basına tanıtılmış, uluslararası medyada geniş ilgi görmüştür.

Çalışmamızın Sunumu

Çalışmamızın Uluslararası Medyadaki Yansımaları

Yuvarlak diyagramın her dilimindeki yüzde ilgili faktörün firmaların yeşil yatırım kararlarındaki ağırlığını göstermektedir (Mayıs 2019). Bu çalışmada kullanılan anket verisine buradan erişilebilir.

Yuvarlak diyagramın her dilimindeki yüzde ilgili faktörün firmaların kararlarındaki ağırlığını göstermektedir (Mayıs 2019). Bu çalışmada kullanılan anket verisine buradan erişilebilir.

b) İstanbul Özeli

a) Türkiye Geneli

İklim Krizi: Yeşil Yatırımların Önündeki Engeller

Firmaları Engelleyen Faktörler

Yuvarlak diyagramın her dilimindeki yüzde ilgili faktörün firmaların kararlarındaki ağırlığını göstermektedir (Mayıs 2019). Bu çalışmada kullanılan anket verisine buradan erişilebilir.

bottom of page